systemet leveres i 3 materialkvaliteter

INOX AISI 304 – rustfritt stål

INOX AISI 316 – syrefast stål, for utendørs bruk, svømmehaller og næringsmiddelindustri.

INOX AISI 304 – rustfritt stål, gullfarget

Alle delene og rør er slipt med korning 320 grit, rørene er slipt i en senterless prosess med sliperetning vinklerett på rørets lengderetning.

AISI 304 tilsvarer Werkstoff 1.4301 etter DIN AISI 316 tilsvarer Werkstoff 1.4401. Gullfarget rustfri fremstilles med etterbehandling i en kjemisk prosess.

Systemet er bygget på rørdiameter 42,4 mm med 2,0 mm godstykkelse. Som kompletterende rør er benyttet rørdiameter 33,7mm med 2,0 mm gods og kompakt bolt med diameter 15 mm.

Rørene er ikke ”vanlig handelsvare” men har snevrere toleranser for å sikre pene overganger og optimal styrke i limfugene.
Farge og finish er nøye avstemt med de øvrige komponenter.
Festekomponentene er fremstilt i platemateriale.
Bend – hjørner og T- stykker er fremstilt i en støpeprosess.
Alle sammenføyninger er maskinert med fine toleranser.

Sammenføyning

Sammenføyning av deler og rør gjøres med det anerobe limet Lochtite 638.

Etter sammenstilling må delene stå helt i ro i minimum 1 time, full gjennomherding oppnås etter ca 12 timer ved 5 º C og 6 timer ved 22 º C. Disse forbindelsene kan kun løses igjen ved oppvarming til ca 300 º C og samtidig bruk av verktøy.

Spesielt utsatte sammenføyninger kan sikres med en skrue eller nagle.

Montering til golv – vegg

Dette gjøres med skruer og ekspansjonsbolter, flere av komponentene har rosetter som han benyttes for a skjule skruene.

Dimensjonering og valg av festemateriell er produsentens ansvar.